SOĞUT KABUĞU

Yöresel Adları:Söğüt, Köy söğüdü, Sarı söğüt
Latince İsmi: Salix purpurea L., Salix daphnoides Vill. ve Salix fragilis L.
Familyası: Salicaceae
İngilizce İsmi: Willow
Almanca İsmi: Weide
Fransızca İsmi: Saule

Kullanılan Kısmı: Dal kabukları (Salicis cortex)

Yayılışı: Orta ve Güney Avrupa’da yetişmektedir. Anadolu’da yaygın olarak bulunur.

Etken Bileşikleri: %1.5-11 Fenolik glikozitler [salisin ve salisin türevleri salikortin ve tremulasini içeren salisilatlar (%1-10)], Gallik ve Kateşik tanenler (prosiyanidin) (%8-20) ve flavonoitler (%1-4) (isokersetin ve naringin ve türevleri) taşımaktadır. Kabuktaki salisin üzerinden hesaplanmış total salisin türevlerinin miktarı % 1,5 den az olmamalıdır.

Etki Ve Kullanılışı: Drog, salisin’den dolayı romatizma tedavisinde ve antinevraljik durumlarda kullanılmaktadır, tanenlerinden dolayı tonik, glikozitlerinden dolayı febrifüj, Ayrıca sedatif, antiflojistik, ağrı kesici ve kabız giderici etkileri bilinmektedir. Zehirli bileşikler taşımaması nedeniyle iyi bir halk ilacıdır. Alman Farmakopesi’nde kayıtlıdır. Kneipp® Rheuma-Tee N gibi bazı antiromatizmal ve analjezik ilaçların ana bileşenidir.
Komisyon E, söğüt kabuğunun ateş, romatizmal rahatsızlıklar ve baş ağrısıyla seyreden hastalıklarda kullanımını onaylamıştır.
BHC romatizma ve artrit ile grip ve soğuk algınlığı gibi ateşli hastalıklarda söğüt kabuğunun kullanımını önerir. ESCOP hafif romatizmal şikâyetlerin semptomatik tedavisinde ve baş ağrısının önlenmesinde ve ateşli hastalıkların tedavisinde bu droğun kullanımını tavsiye eder. Fransa’da baş ağrısı ve diş ağrısı ile eklem ağrıları ve burkulmalarda analjezik olarak kullanıma izin verilir.

Kontrendikasyonları: Oral antikuagülanlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkiler: Bilinen bir yan etki yok.

Başka İlaçlarla Etkileşimi: Söğüt kabuğundaki aktif bileşikler sebebiyle salisilatlarla etkileşim olabilir. Ancak, araştırmalarda bu durumun potansiyel bir toksisite yaptığına dair veri elde edilememiştir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Hamilelikte kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Kulanım Önerisi: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, Dahilen; 1-3 g drog/gün. Çay: Günde 2-3 defa 1 çay kaşığı (1 g) drog kaynar suya (150 ml) ilave edilir 10-15 dk bekletilir, süzülür.