BARUT AĞACI KABUĞU

Yöresel Adları:Akdiken, Acı cehre
Latince İsmi:Rhamnus frangula/purshiana L
Familyası:Rhamnaceae
İngilizce İsmi:Frangula Bark
Almanca İsmi:Faulbaum
Fransızca İsmi:Bourdaine

Kullanılan Kısmı: Cortex rhamni frangulae Genç dal ve gövde kabuklarının kurutulmasıyla elde edilir, Farmakopeler 1 yıl bekletilmiş veya 100°C de 1-2 saat ısıtılmış drogların kullanılmasını ister.Taze kabuklardaki antrakinon türevleri tahriş edicidir, kusma ve kramplara neden olabilir

Yayılışı : Afrika, Batı Asya ve Avrupa Akdeniz ülkeleri ve ılıman bölgelerde(1, 8)yerli.

Etken Bileşenleri: Eur.Ph.H`e göre, drog glukofrangulin A olarak hesaplanmak üzere en az %60 hidroksiantrasen türevi içermelidir. Antranol miktarı %30`u geçmemelidir (Helv.VI) veya antrasen miktari %50`yi geçmemelidir (DAB 7-BRD). Ana etken maddeleri birer frangula-emodin glukozit olan glukofrangulin A ve B dir. Bunun yanında daha az etkili olan frangulin A ve B bulunur. Serbest aglikon olarak frangula-emodin, krizofanol ve fis-kiyon bulunur. Antrasen türevleri haricinde %12 tanen, acı maddeler ve saponozit taşır.

Farmakolojik Etkileri : Glucofrangulin A ve B, bilinen terapötik aktiviteye sahip temel bileşenleridir.Aglyka grupları β-glikozi bakteri ile kalın bağırsakta serbest hale gelir. Sindirim sıvılarını arttırarak safra kesesi, pankreas ve mide de dahil olmak üzere sindirim sistemi organlarını uyarır.LAKSATİF etkiyi iki mekanizma ile gösterir;
1. Barsak motilitesini artırırlar.(Aktif bileşenlerin, küçük bağırsak yoluyla emilir, dolaşıma girmesine ve peristaltik oluşturmak için otonom sinir sistemini uyarır.)
2. Barsak lümeninde net su birikimine neden olurlar (feçesteki su 100ml ®200-300ml)


Kullanım alanları: Kalın barsak üzerinde laksatif (ishal yapıcı) etki göstererek konstipasyon (kabızlık) şikayetlerinde ve anal fissür,hemeroit ve rektal operasyonlarda kolay defakasyon için kullanılır.Alındıktan 6-8 saat sonra etkisi görülür.

Kontrendikasyonlar ve Öneriler : Cortex Frangulae bağırsak tıkanıklığı ve darlık, kolon atoni, iltihabi hastalıklar (örneğin ülseratif kolit, irritabl bağırsak sendromu, Crohn hastalığı gibi), apandisit, su ve elektrolit tükenmesi ile ağır dehidratasyon veya kronik kabızlık olan hastalardauygulanmamalıdır . Diğer uyarıcı laksatiflerde olduğu gibi, kramplar, kolik, basur, nefrit, ya da karın ağrısı, bulantı veya kusmaherhangi bir tanı konmamış abdominal semptomları olan hastalarda kontrendikedir. Gebelik ve Emzirme sırasında kullanınımı önerilmez. 1 haftadan daha uzun uyarıcı laksatif kullanımı tıbbi gözetim gerektirir. 2 Yaşın altındaki çocukların kullanımı önerilmez.

Yan Etkileri : Bazı durumlarda, gastrointestinal sistemin kramp gibi rahatsızlıkları oluşabilir.Bu olaylar bir doz azaltılması gerekir. Uzun süreli kullanımı / bağımlılığı ile: elektrolit dengesi, özellikle potasyum eksikliği, albüminüri ve hematüri bozuklukları.Bağırsak mukozasında(Pseudomelanosis coli)içine pigment implantasyonu zararsızdır ve genellikle kesilmesiyle tersine çevirir.Potasyum eksikliği özellikle kalp glikozitler, diüretikler ve kortikosteroidlerin birlikte kullanımı ile, kalp fonksiyonları ve kas zayıflığı bozukluklarına yol açabilir.

Diğer ilaçlar ile Etkileşimler: Artan intestinal geçiş süresi oral alınan ilaçların emiliminiazaltabilir.Hipokalemi gibi elektrolit dengesizlikleri, kardiyotonik glikozitler (örneğin digoksin, dijital ve strophanthus) etkilerini artırabilir.Uzun süreli müshil kullanımından kaynaklanan hipokalemi de (örneğin kinidin) antiaritmik ilaçların etkilerini potansiyalize olabilir (potasyum kanalları etkileyerek değişim sinüs ritmi).Bu tiazid diüretikler, adrenokortikosteroidler veya meyan kökü gibi ilaçların neden oldukları hipokalemi şiddetlenebilir ve diğer elektrolit dengesizliğiağırlaştırılmış olabilir.Antiasit, süt ve simetidin ile birlikte alınmamalıdır.Bu uygulamalardan iki saat sonra alınabilir.


Kullanım Doz Miktarı : Uykunun bölünmemesi için gece yatmadan önce kullanılmalıdır. Rahat bir defekasyonun sağlanamadığı durumlarda bu doz arttırılabilir.
Günlük antrakinon glikozitler (glucofrangulin A olarak hesaplanır) 20-30 mg sağlayan kapsüller kullanılmalıdır.
Günlük doz: doğrudan veya bir kaynatma alınan 0.5-2.5g ham madde; 0,5-2,5 ml% 25 etanol ekstresi